"Fiksen pensioenstelsel, na vijftien jaar soebatten, voedt nieuw cynisme"
"
Carola Schouten (CU) trok deze week de pensioenwet over de eindstreep in de Eerste Kamer, die zijn discutabele relevantie nog eens leek te onderstrepen met veel politiek geharrewar over onbetekenende details."
"Met een brede glimlach balde ze een bevallige vuist, die ze opstak richting de publieke tribune. Maar het was geen hoogmoed. De vuist was bedoeld als opsteker voor de anonieme ambtelijke staf die daar de finale van het wijdlopige wetgevingsproces bijwoonde."
"Den Haag is misschien klaar met het nieuwe pensioenstelsel. De rest van Nederland is er nog lang niet klaar voor.
"

Bij Focus Den Haag, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 3 juni 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

"Geestdriftige Wiersma bungelt, maar de VVD geeft geen krimp"
"
De VVD-minister voor basis- en voortgezet onderwijs stond deze week weer volop in de spotlights vanwege zijn wangedrag tegenover ambtenaren en medewerkers."
"(...) terwijl voorganger Arie Slob (ChristenUnie) nauwelijks opviel ondanks de miljarden die Rutte III in het basisonderwijs pompte, wist Wiersma al snel zijn stempel te drukken. (...) Voor het eerst kon de VVD op onderwijs shinen. "
"Niets doen is geen optie, luidt de nadrukkelijke boodschap die regeringscommissaris Hamer organisaties meegeeft in geval van signalen van grensoverschrijdend gedrag. Toch lijkt de VVD uit eigenbelang daar bewust voor te hebben gekozen.
"

Bij Focus Den Haag, auteur Lien van der Leij, Financieele Dagblad 27 mei 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

"Sigrid Kaag smijt niet met geld, ze zaait het"
"
De signatuur die ze geeft aan het begrotingsbeleid is dienstbaar aan grotere en hogere belangen dan het sluitende kasboek. Geld is slechts een middel."
"Deze week kwamen ook de officiŽle recensies binnen over Kaags eerste periode als schatkistbewaarder. Ze waren achtereenvolgens afkomstig van de Raad van State en de Algemene Rekenkamer, twee Hoge Colleges van Staat die als taak hebben om respectievelijk begrotingstoezicht te houden en de zorgvuldigheid van overheidsuitgaven te toetsen." (beide recensies waren behoorlijk kritisch -MV)
"'Brede welvaart', met parameters als gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, gelijke kansen en internationale samenwerking, loopt nu als een rode draad door wat nog steeds het financieel jaarverslag van het Rijk heet en neemt het over van Europese begrotingsnormen als de leidraad voor het beleid. .
"

Bij Focus Den Haag, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 20 mei 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

"De asielketen begeeft het en de coalitie kraakt mee"
"
Het asielbeleid is een speelbal van coalitiewrijving, Europese onmacht en rechtsstatelijke gestrengheid waar zelfs Eric van der Burg niet altijd raad mee weet."
"De maatschappelijke en politieke wrevel over het asielvraagstuk keert zich steeds vaker tegen verplichtingen die voortvloeien uit principes en beginselen die zijn vastgelegd in wetten en verdragen. Daardoor krijgt de rechter de bal nu aangespeeld, waarmee politici zichzelf kunnen vrijwaren van verantwoordelijkheid."
"De Raad van State vindt ook dat asielzoekers niet meer mogen worden teruggestuurd naar ItaliŽ, omdat dat land claimt geen opvang meer te kunnen verlenen.
Naar BelgiŽ, Denemarken, KroatiŽ, Malta en Griekenland mag een asielzoeker ook niet zomaar meer worden teruggestuurd omdat ze het daar wellicht moeilijker krijgen dan hier."

Bij Focus Den Haag, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 13 mei 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

"Marnix Van Rij moet manmoedig voorwaarts met de troosteloze box 3"
"Van Rij is de vierde staatssecretaris op rij die faalt in het belasten van wťrkelijk behaald rendement in plaats van fictieve inkomsten waarin geen enkele van de twee miljoen betalers van vermogensrendementsheffing zich herkent. "
"De angel is eruit gehaald voor spaarders. Het resterende probleem zit bij beleggers. Die calculerende burger vindt ficties prima, zolang ze in zijn voordeel zijn."
"
Rechtvaardigheidsgevoel en hebzucht voeden eindeloze procedures en bezwaarschriften en verstoppen het systeem dat een precair evenwicht zocht tussen doelmatigheid en billijkheid. "

Bij Focus Den Haag, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 6 mei 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

"Op hoop van zegen: een ambitieus, duur en te complex klimaatbeleid"
"Hans Vijlbrief en Rob Jetten vormen een dapper duo. De D66'ers trokken deze week bij elkaar een slordige Ä42 mrd uit voor afrekening met het fossiele tijdperk, Ä5000 per huishouden."
"Vijlbrief (59) is de beheerder van het sterfhuis: de ten dode opgeschreven winning van fossiele brandstoffen in Nederland. Jetten, de minister voor Klimaat en Energie (36), mag de horizon verleggen naar een nieuwe toekomst, een klimaatneutrale wereld."
"
Voor de staatssecretaris Mijnbouw (Vijlbrief) betekende dat schuld bekennen en boete doen voor de schadelijke gevolgen van de gaswinning, dinsdag in het Groningse Garmerwolde."

Bij Focus Den Haag, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 29 april 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Misdeelde burger versus 'hufteroverheid': hoe de compensatiemaatschappij ontspoort"
"'De overheid kan niet ieder leed of ongenoegen in de samenleving dragen', schrijven de belangrijkste adviseurs van regering en parlement (Raad van State -MV) in hun donderdag verschenen jaarverslag."
"'Het houdt een keer op', zei vicepresident Thom de Graaf in zijn presentatie."
"Via 'risicocollectivisering' wordt goedmaking bij onheil, domme pech of overheidsfalen het uitgangspunt, omgeslagen en gedragen door de gemeenschap.
Compensatieregelingen hebben echter de neiging onbeheersbaar te worden."

Bij Focus Den Haag, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 22 april 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Muiterij in de provincie ondergraaft linkse toekomstdroom"
"In vier van de tien provincies waar de verkenner een advies heeft uitgebracht, schuift de PvdA wťl aan bij de onderhandelingstafel en GroenLinks niet."
"Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoeder van de Europese green deal, doet net alsof het doodnormaal is dat hij en zijn entourage deze dinsdag naar Nederland zijn getogen om een eenpersoonsfractie (BBB) in de Tweede Kamer uitgebreid te woord te staan."

"Zijn naam gaat al langer rond als logische keus voor het boegbeeld van een gedroomde rood-groene samenwerking."

Bij Focus Den Haag, auteur Lien van der Leij, Financieele Dagblad 15 april 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Coalitiekramp maakt daadkracht en draagkracht voor transities ongewis"
"Rutte IV overleefde woensdag de negentiende motie van wantrouwen die tegen het kabinet of leden ervan werden ingediend, sinds het amper een jaar geleden aantrad."

"Amper een jaar na het moeizame aantreden van dit kabinet, staat het dus alweer op zijn grondvesten te schudden door de uitslag van de Statenverkiezingen, die worden uitgelegd als een referendum over van alles en nog wat."

Bij Focus Den Haag, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 8 april 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"De krakende staat kan Rutte IV niet redden"
"'De sterke overheid die wij voor ons zien, heeft oog voor de menselijke maat, is begrijpelijk, bereikbaar en aanspreekbaar door inwoners, en herstelt op die manier het vertrouwen'. (uit het coalitieakkoord -MV-) "

"Tot nu toe resulteert de ambitie om vertrouwen te herstellen vooral in een uitdijende overheid. Het is de snelst groeiende sector van de Nederlandse economie, waardoor elders extra tekorten ontstaan"

Bij Focus Den Haag, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 1 april 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"IJzerenheinig stikstofbeleid loopt vast in juridisch doolhof en politiek kerkhof"
"Het stikstofbeleid vertoont tekenen van 'ongekend systeemfalen' dat alleen maar tot een reset kan leiden, waarin de Haagse tekentafelrealiteit wordt teruggebracht naar aardse proporties."

"Toen vorige week woensdag meer dan 1,4 miljoen kiezers bij Caroline van der Plas op de platte kar klommen en daar 'nee' tegen zeiden, riep de minister (Christianne van der Wal -MV) hen via de RTL-camera toe: 'Er is geen keuze. Je kunt niet zeggen: ik ga geen stikstofbeleid doorvoeren maar ik wil wel huizen bouwen en investeren. Nog meer op de rem trappen of uitstellen kan gewoon niet. Die luxe hebben we helaas niet meer'."

Bij Focus Den Haag, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 25 maart 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Een kloof, een stille klassenstrijd of gewoon opgekropt chagrijn?"
"De BBB is overal de grootste geworden. Zelfs in het urbane en mondaine Utrecht, zo bleek vrijdag."
"
Het omgekeerde lot trof de coalitiepartijen. Wie durfde er nog bij dit stel losers te horen? "

Bij Focus Den Haag, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 18 maart 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Bedriegen en verleiden in de tussentijdse verkiezingen van 2023"
"Kiezers geven BBB, in provincies die het stikstofbeleid handen en voeten moeten geven, hindermacht"
"
Doet Van der Plas mee, dan is het de vraag of haar wilde frisheid. beklijft. Anders wordt ze een praatjesmaker"

Bij Focus Den Haag, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 11 maart 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

"Een Haags reinigingsritueel voor tot slachtoffer gemaakte Groningers"
"De parlementaire enquÍte naar de gaswinning in Groningen leverde weinig of geen nieuwe gezichtspunten op."
"
Maar het oplossend vermogen van de ongrijpbare kluwen van betrokken bedrijven en overheden waarin winstbejag, ontkenning, onkunde, juridische touwtrekkerij, bestuurlijke indekking en politiek uitstelgedrag in elkaar grijpen, is per saldo minimaal."

"Een van de weinigen die zich in het rapport positief onderscheidt, is D66-staatssecretaris Hans Vijlbrief."

Bij Focus Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 4 maart 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Niet voor herhaling vatbaar: de formatie van 2021"
"
'Slechts ťťn geÔnterviewde durfde het aan om over de periode van formeren iets positiefs te zeggen', schrijft de commissie die donderdag haar evaluatie van de beurtelings slepende en brisante kabinetsformatie van 2021 presenteerde."

"Hij (Mark Rutte) ging erin als premier van een coalitie met CDA, D66 en ChristenUnie en kwam er na 299 dagen uit met dezelfde partijen. Precies zoals hij dat vanaf het begin wilde. "

Bij Focus Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 25 februari 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Het dilemma van Micky Adriaansens: destructie of pamperen"

"Donderdag ging Adriaansens (minister EZ) met de Tweede Kamer in debat over het vestigingsklimaat, een containerbegrip voor de mate waarin het aantrekkelijk is om in Nederland te ondernemen en te investeren."

Bij Focus Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 18 februari 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"De schijnstrijd tussen VVD en de 'linkse wolk' is minachting voor de kiezer"

"Mark Rutte vecht in campagnetijd graag een tweestrijd uit. Maar de geŽnsceneerde politieke twist met links zakte afgelopen week naar een bedenkelijk niveau."
"Juist over een onderwerp dat in veel provincies hťt belangrijkste verkiezingsthema is en gevoelig ligt bij de eigen achterban [stikstof -MV-], zou de VVD het gesprek moeten aangaan in campagnetijd en zich niet moeten verliezen in politieke oppervlakkigheid."

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Bas Knoop, Financieele Dagblad 11 februari 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"De tragische balanceeract van Wopke Hoekstra"

"In de verkiezingen van 2021 'verloor het CDA van zichzelf', was de conclusie van een evaluatiecommissie. Hoeksta's blunders werden hem genadig vergeven. Maar veel partijgenoten en kiezers missen de authenticiteit van CDA-waarden bij hem, treffend omschreven als: 'je kunt de man wel uit de consultancy halen, maar consultancy niet uit de man'. "

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 4 februari 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Het gevaarlijke spel van Piet Adema en de aloude reflex op Landbouw: doorschuiven en uitstellen"

"Brussel wees Adema erop dat boeren dit jaar al maatregelen moeten nemen om milieuschade door meststoffen tegen te gaan, bijvoorbeeld door het aanleggen van bufferstroken en het inzaaien van gewassen die het wegstromen van mest naar sloten en beken tegenhouden"
"De Commissie is zijn geduld verloren met het eigengereide Nederland, dat in de afgelopen jaren meermaals de milieuvoorschriften schond en keer op keer op zoek ging naar geitenpaadjes. "

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Bas Knoop, Financieele Dagblad 28 januari 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Wat deed Mark Rutte op duister 'talkfest' van witte wijn sippende elite?"

"Mark Rutte glorieerde deze week als staatsman in Washington en Davos, waar hij en Nederland worden bewonderd en niemand het heeft over stikstof, sms'jes of het toeslagenschandaal."
"Rutte maakt al jaren sluikreclame voor het evenement met de tas die hij er ooit kreeg."

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 21 januari 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

"Wat doen Caroline en Joost met de brokstukken van de neergestorte uil van Minerva?"

"De vluchtigheid van het politieke succes is zichtbaar in de brokstukken rondom Thierry Baudet, die in 2019 de ongekende winnaar van de Statenverkiezingen werd met bijna 15% van de stemmen tegen 14% voor de VVD."
"Die fakkel is overgenomen door de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas en JA21 van Joost Eerdmans, partijen die veel VVD en CDA in hun bloed hebben en die op de bres staan voor vrij ondernemerschap, 'conservatief liberale' waarden en een met euroscepsis overgoten hang naar 'soevereiniteit'."

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 14 januari 2023

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Tweede Kamer maakt zichzelf klein met grote woorden"

"De wolven huilen, maar de slee van Rutte IV glijdt soepel verder. [variant op "de honden blaffen, de karavaan trekt verder"-MV) "
"De Tweede Kamer heeft het vooral druk met zichzelf en alle zorgen en emoties in het land. De coalitie vormt intussen met het kabinet een effectieve combine om problemen het hoofd te bieden."

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 24 december 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Onhandige aftrap doet afbreuk aan dringende slavernij-excuses"

"Het kabinet bracht zichzelf de afgelopen weken in grote verlegenheid met een chaotische opeenhoping van beste bedoelingen voor excuses en heling, misrekeningen over de discretie van dat proces en de gramstorige reacties erop."
"Vicepremier en minister van FinanciŽn Sigrid Kaag kreeg vrijdag een audiŽntie van een uur bij de president van Suriname om uit te leggen wat er mis was gegaan, ook daarvoor excuses aan te bieden en de scherven te lijmen."

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 17 december 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"De methode-De Jonge: Hugo hoopt en bidt, verbindt en begint weer opnieuw"

"Het rotsvaste vertrouwen van CDA-minister Hugo de Jonge: die 900.000 huizen gaan gewoon gebouwd worden en intussen maken we de huurmarkt weer een staatszaak."
"De Jonge put zijn inspiratie vooral uit het scheppingsverhaal, wordt in Den Haag geschamperd. Het is de 'methode-Genesis 1'. Hugo zei: Er zij licht, en er was licht. En Hugo wist dat het goed was. "

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 10 december 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Hoe Conny Helder een vernederende missie aandoenlijk vervulde"

"Het kabinet kan zich in deze benarde energiecrisis niet veroorloven om na Rusland en Iran, de landen met de grootste bewezen gasreserves, ook ruzie te maken met nummer drie: Qatar. "
"Helder tooide zich na ampel beraad met een 'One Love-speldje'. In dat kleinood, symbool van de strijd voor gelijke rechten, balde zich de zware politieke en diplomatieke worsteling samen van het kabinet met zichzelf en de Tweede Kamer over de boodschap die Nederland zou uitdragen in Qatar."

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 3 december 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

" 'Permacrisis' vraagt om doorbraak in het functioneren van de overheid"

"Minister Sigrid Kaag zet zich al schrap voor de begroting 2024."
"Het [permacrisis] is een uitgestrekte periode van instabiliteit en onzekerheid waarvan het einde niet in zicht is. Achter de retoriek en vastberaden teksten dat de Russische agressor niet zal winnen, gaat toenemende onzekerheid schuil over de gevolgen van zijn acties voor de Europese Unie en de samenleving, ook als het nog vrede wordt. "

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 26 november 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Is het debat over de nieuwe pensioenwet ooit af?"

"Ook als Schouten met al deze politieke tegenwind het wetsvoorstel door de Tweede Kamer weet te loodsen, voor of na het kerstreces, is zij er nog niet. De Eerste Kamer, met een hoog gehalte senioren, belooft het haar niet makkelijk te gaan maken."
"Sinds zijn vertrek uit de CDA-fractie is Omtzigt een steeds uitgesprokener criticus geworden van de nieuwe pensioenwet. Sterker, hij groeit voor de buitenwereld zo langzamerhand uit tot het gezicht van het verzet tegen het wetsvoorstel."

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Martine Wolzak, Financieele Dagblad 19 november 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"De VVD worstelt na de asielrebellie vooral met zichzelf"

"Zij [Sophie Hermans, fractieleider VVD] dacht eind vorige week met haar coalitiegenoten een akkoord te hebben bereikt over de asielwet, maar ontbeerde overtuigingskracht om steun te vergaren bij haar fractie. Om een opstand te voorkomen en daarmee een mogelijke kabinetscrisis, moest Rutte in allerijl in stelling worden gebracht. "
"Binnen de VVD slaat vooral Klassiek Liberaal stevig op de trom als het om asielzaken gaat. Dit rechts-conservatieve platform ageert al langer in stevige bewoordingen tegen de in hun ogen te slappe asielkoers van de VVD.."

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Bas Knoop, Financieele Dagblad 12 november 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"President-conducteur Koolmees maakt NS publiek en politiek aaibaar"

"Het kabinet en NS houden elkaars hand vast in de dreigende strijd met Brussel en dus komt het goed uit dat Wouter Koolmees de leiding heeft overgenomen bij het spoorbedrijf."
"Nu wordt het tijd om een halt toe te roepen aan de opdringerige Europese vrije marktideologie. 'Heel Europa kijkt mee. Ga dat gevecht aan, sta voor de NS en niet voor Duitse en Franse aandeelhouders. Kom op', hitste PvdA'er Habtamu de Hoop."
"[...] publiekelijk trok hij [Koolmees] de aandacht toen hij bij Op1 aankondigde een conducteursopleiding te gaan volgen."

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 5 november 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Edith Schippers op zoek naar de scherpe randjes en Mark Ruttes breekpunt"

"Den Haag houdt er rekening mee dat de voormalige minister van Volksgezondheid Mark Rutte wil opvolgen als VVD-leider en eerste vrouwelijke minister-president."
"Schippers sprak volgens ingewijden uitgebreid met [Ben] Verwaayen en uiteindelijk ook met Rutte, voordat ze ja zei tegen het lijsttrekkerschap voor de Eerste Kamer."

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 29 oktober 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
 

" 'Extreemlinkse' Eric van der Burg zit klem, tussen partijgenoten, rechters en zijn eigen overtuigingen"

"Blij was Van der Burg vrijdag niet meer, toen hij na afloop van de ministerraad deemoedig moest erkennen dat hij er niet in is geslaagd om de beloofde noodwet door het kabinet te loodsen die gemeenten kan dwingen meer ruimte te creŽren voor asielopvang."
"Asielopvang roept maatschappelijk grote emoties op, vaak een mix van naastenliefde en vreemdelingenhaat, waar vanuit de politiek nog graag wat gif in wordt gespoten."

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 22 oktober 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Het is niet zo makkelijk: een overheid die het goede doet, ook als niemand kijkt"
"Er sluimert een 'fundamenteel conflict' in de samenleving. (...) Niet alleen die [kloof] tussen de Randstad en de rest van Nederland, maar ook die tussen bevolkingsgroepen binnen steden, tussen hoger en lager opgeleiden, tussen bezitters en niet-bezitters. "
"Bruins Slot (Minister BiZa) is van goede wil. Ze wil zich niet neerleggen bij afgehaakte mensen. Ze wil de 'verbinding met de samenleving herstellen', een overheid die 'dienstbaar en responsief', waar efficiŽnt en doelmatig new public management plaatsmaakt voor dienstbaarheid."

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 15 oktober 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
 

"Weer een nieuwe knop aan de dolgedraaide rondpompmachine"
"'Een ongeveer blanco cheque van de staat', noemde Kaags partijgenoot, D66'er Steven van Weyenberg het pakket van Ä35 mrd dat is klaargezet om de burger de winter door te helpen. "
"Het [146 mrd aan fiscale regelingen -MV-] zijn aftrekposten, vrijstellingen, heffingskortingen en verlaagde tarieven waarmee de ene belastingbetaler de andere subsidieert en waarvan de Algemene Rekenkamer jaar in jaar uit de doelmatigheid in twijfel trekt."

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 8 oktober 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"De Tweede Kamer kan het nog wel, fatsoenlijk debatteren"
"Het voorstel van D66 en ChristenUnie om het Reglement van Orde aan te passen moet de Kamervoorzitter meer middelen geven om in te grijpen als een Kamerdebat ontspoort. Maar juist de voorzitter werd deze week onderwerp van 'de rel van de dag'. "
"Twitteraars speculeerden volop over een afleidingsmanoeuvre van Bergkamp, die krijgt immers nogal wat kritiek vanwege te weinig, te laat, te zwak of juist te hard ingrijpen. "

(Er komt een onderzoek n.a.v. anonieme klachten van Kamerpersoneel over vorige Kamervoorzitter Khadija Arib - MV)

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Martine Wolzak, Financieele Dagblad 1 oktober 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
 

"Groots en meeslepend kruidenieren achter de dijken"
"Don't mention the war. Terwijl Vladimir Poetin zijn nucleaire dreiging opvoert, heeft de Tweede Kamer vooral oog voor de koopkracht en Thierry Baudet."
"Het twee dagen durende debat [Algemene Politieke beschouwingen] over de plannen van dit kabinet voor volgend jaar ging bijna nergens anders over dan het gevreesde koopkrachtleed voor de burger."

(Kabinet verliet verontwaardigd Tweede Kamer tijdens spreektijd Baudet - MV)

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 24 september 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Een winter van misnoegen en onbehagen; waar is Rob Jetten nou weer?"
"Geert Wilders en Pieter Omtzigt vatten het als minachting op dat Jetten woensdag verstek laat gaan bij de Algemene Politieke Beschouwingen omdat hij in Pittsburgh moet zijn voor een conferentie over duurzame energie."

"Dat de D66'er bezig is geweest met de leveringszekerheid, [...] dat hij de gasopslag vulde en kolencentrales weer opstartte, [...] en meesleutelde aan een steunpakket voor de burger van ruim Ä6 mrd: het viel allemaal in het niet bij de alarmerende berichten en emoties over onbetaalbare energierekeningen en uitgehongerde kinderen.

Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 17 september 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Nieuwe landbouwminister kan maar beter wel de weg kennen in Den Haag"
"Henk Staghouwer [CU] werd niet echt uit de wind gehouden door zijn ambtelijke top. Hij leek een vreemde in Jeruzalem. "
"Zelden werd een politicus harder en sneller geconfronteerd met zijn eigen onvermogen en het verschil tussen de gemoedelijke provinciale en de meedogenloze landelijke politiek. Hij kwam afgelopen weekend tot de conclusie dat hij de 'enorme opgaven' waarvoor hij kwam te staan niet de baas kon. "
 
Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 10 september 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Moedig voorwaarts met halfbakken besluiten in een gebroken wereld"
"Nog maar de helft van de Nederlanders heeft vertrouwen in kabinet en Kamer."
"Een paar dextrootjes en de minister-president kon er weer tegenaan. Mark Rutte volbracht dinsdag en woensdag een 24-uurs vergadermarathon waarin hij de twee grootste crises in zijn vierde kabinet het hoofd bood: de implosie van de koopkracht en de explosie van het boerengemoed."
Na een korte vakantie [...] loodst hij zijn coalitie en kabinet op weg naar Prinsjesdag en de eerste Miljoenennota van zijn jongste kabinet.
 
Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 3 september 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Rutte IV stuitert uitgeblust naar de grindbak"
Niemand wilde Rutte IV, behalve Mark Rutte. Na de eerste 180 dagen loopt het kabinet steeds verder vast. Niet alleen in de onbeheersbare gevolgen van de oorlog in OekraÔne, maar ook in de beklemmende onuitvoerbaarheid van zijn eigen ambities.
"De Kamer ging vrijdag met reces tot september, na stemming over meer dan 400 vermaningen, wensen en eisen richting een kabinet dat steeds meer moeite heeft om te voldoen aan de verwachtingen in parlement en samenleving."
(Als Rutte als premier 2 augustus haalt, verslaat hij daarmee Lubbers als langstzittende premier -MV-)
 
Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 9 juli 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Weer een vlucht naar voren in de polder"
"Dilan YeşilgŲz-Zegerius staat voor haar eerste beproeving als minister voor openbare orde en crisisbeheersing. Tot nu toe beet ze zich liever vast in georganiseerde (drugs)criminaliteit."
"
Zo lijkt Justitie het been bij te trekken na de aanvankelijk wat slome reactie op de eerste boerenprotesten. 'Echt niet okť', noemde YeşilgŲz toen de trekkers op de snelweg."
"
De woede van de boeren wordt verknoopt met een veel breder ongenoegen in de samenleving en met alles wat er ooit mis is gegaan in de afgelopen twaalf jaar: Groningen, het kinderopvangtoeslagschandaal, het coronabeleid, de woningnood en de hoge prijzen en aanslagen op de koopkracht, kortom met het falende leiderschap van Mark Rutte."
 
Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 2 juli 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Stikstof beproeft behalve uitvoeringskracht overheid ook de liberale democratie"
"Bijna de helft van de Nederlanders (45%) staat achter de [boeren]protesten, vindt dat boeren al genoeg doen en dat industrie en luchtvaart nu aan de beurt zijn (55%), bleek uit onderzoek in opdracht van Trouw. "
"De fanclub voor Van der Wal [VVDminister voor Natuur en Stikstof] bestond donderdag vooral uit Klaver en Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Het ongemak van de coalitie gaf ruim baan aan het triomfalisme van Caroline van der Plas van de Boer Burger Beweging.
"
 
Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 25 juni 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Perfecte storm zet 'bestaanszekerheidscrisis' op scherp"
"Het contrast tussen het zomerse weer en de donkere wolken boven Europa kan nauwelijks groter zijn."
"Twee maanden is een eeuwigheid in tijden van crisis. Het is dan ook de vraag hoe lang het Kaag, haar collega van Klimaat en Energiezekerheid Rob Jetten en coronaminister Ernst Kuipers wordt vergund om van een zomerpauze te genieten.
"
 
Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 18 juni 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

"Aan de rand van de welvaart: het land is op en het geduld ook"
"Op iedere vierkante meter Nederland liggen nu vier of meer claims: voor bevolkingsgroei (woningbouw en verstedelijking), landbouw, natuur en milieu, klimaat en energie en waterbeheer."
"'De natuur kan niet wachten', zei VVD'er Christianne van der Wal-Zeggelink dinsdag in de Kamer. Ze heeft als minister voor stikstofbeleid 'een heel duidelijke opdracht': reductie van de uitstoot met 50% in 2030. 'We hebben geen enkele keuze'.
"
"De minister: "De natuur is veerkrachtig als ze weer de ruimte krijgt. 'Ik stond laatst naast een boer in een weiland waar gewoon orchideeŽn groeien'."
 
Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad 11 juni 2022

© Mirjam Vissers Artwork

 
 

 

© Mirjam Vissers Artwork

Omslag voor onderstaand boek  van Jan Auke Walburg 2021

ISBN 9789080716223

 

back to top