"Overledene blijft maar nota's ontvangen"
"Betaalmachine van Oxxio weet niet van ophouden"
[Goo
i- en Eemlander 6/2005]                           Mirjam Vissers Artwork