"Heeft iemand het licht gezien?
Weken bellen voor kapotte lantaarnpaal"

[Gooi- en Eemlander 2002]        Mirjam Vissers Artwork