"De democratie in de steigers: het politieke midden implodeert"
"
Maar het is juist Rutte die niet meer de bindende kracht lijkt te hebben om het politieke midden bij elkaar te houden. Zijn politieke wedergeboorte na het 'functie elders'-drama kan weleens van korte duur blijken te zijn (...)"
"Sinds de verkiezingen voltrokken zich alweer drie afsplitsingen. Het zijn zuiltjes en bubbels waarin vooral de echo van het eigen gelijk wordt gehoord."

Bij FD.de week - Den Haag, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad  10 juli 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

"De Kaag-docu en de Haagse obsessie met beeldvorming"

"Het nieuws deze week over de inhoudelijke bemoeienis van D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken met de VPRO-documentaire over D66-leider Sigrid Kaag was dan ook vooral een bevestiging van die al langer bestaande obsessie op het Binnenhof met beeldvorming."
(docu werd paar maanden voor de verkiezingen uitgezonden en portretteerde D66 minister Sigrid Kaag als Minister van Hoop en potentieel premierkandidaat -MV)

Bij FD.de week - Den Haag, auteur Bas Knoop, Financieele Dagblad  3 juli 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"De politieke surplace op het Binnenhof en de echo van Ed van Thijn"

"Dat Rutte en Kaag tijdens hun schrijfsessie de komende weken ook uitkomen op een minderheidskabinet, is onwaarschijnlijk. Ondanks de stroperigheid blijven beiden vasthouden aan een meerderheidscoalitie. Alleen is de vraag: met vier of met vijf partijen? "

Bij FD.de week - Den Haag, auteur Bas Knoop, Financieele Dagblad  26 juni 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

"Nieuwe fase formatie stelt linkse samenwerking voor grootste test tot nu toe"

"Als puntje bij paaltje komt, houden de partijen dan elkaar vast of laat er één zich losweken omdat het pluche lonkt?"
" 'Jesse leek wel bereid zijn eigen grootmoeder te verkopen om mee te kunnen regeren', vat een kritische linkser de GroenLinks passages samen.
"

Bij FD.de week - Den Haag, auteur Lien van der Leij, Financieele Dagblad  19 juni 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Nederland en het herstel kunnen best even verder met zakenkabinet Rutte III-bis"

"Nederland is al lang ready for takeoff uit de coronacrisis. Het vliegtuig is de taxibaan al af en staat met bulderende motoren aan het begin van de startbaan. "
"Toch wordt rond de formatie en het Binnenhof nog veel gesproken over de noodzaak van 'herstelbeleid'. ."
"Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad  12 juni 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

"Inhoud goed, al goed? Verre van. Informateur Hamer heeft haar derde oog nog hard nodig"

"Tijdens een informele toelichting op haar uitstelverzoek liet Hamer zich ontglippen weinig inhoudelijke verschillen te zien tussen de gesprekspartners."
"Zo uitgelegd dient de verlenging van haar opdracht vooral om de kritische achterban van CDA en VVD te laten wennen aan het idee van een Rutte IV met links."
"Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Lien van der Leij, Financieele Dagblad  5 juni 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Het 'dubbel democratisch tekort' waar in Den Haag amper over wordt gesproken"
"De Tweede Kamer kan de minister niet meer aanspreken op taken die zijn overgedragen naar gemeenten. Maar in de gemeenteraad kan een raadslid ook de wethouder niet verantwoordelijk houden: het ongekozen regionale samenwerkingsverband gaat erover."
"Afgelopen dinsdag debatteerde de Kamer over een wetsvoorstel van Ollongren dat dit democratisch deficit moet wegwerken."
"Bij FD.de week - Den Haag
, auteur Bas Knoop, Financieele Dagblad  29 mei 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Chagrijnig afrekenen na snelste crisis sinds Tweede Wereldoorlog"
"Toch werd de bijnaam 'gehaktdag' van Verantwoordingsdag eer aangedaan en stond de terugblik vooral in het teken van een land dat ten onder dreigt te gaan omdat er bonnetjes voor mondkapjes ontbreken."
"Het maakt duidelijk in welke fase de coronacrisis is gekomen: de vereffening van een verloren jaar."

Bij FD.de week - Den Haag, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad  22 mei 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Hamer moet formatietafel dirigeren via de inhoud en makkelijk wordt dat niet"
"Bovendien is de oud-ambtenaar en voormalig PvdA-fractievoorzitter bedreven in het overbruggen van tegenstellingen. Dat maakt haar de ideale Kapellmeister om deze rituele dans weer verder te brengen en tevens te noteren wie in welk balboekje staat.." 

Bij FD.de week - Den Haag, auteur Lien van der Leij, Financieele Dagblad  15 mei 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Politiek Den Haag lost de dualistische belofte niet in door één coalitieoverleg te schrappen"
"Nu heel het Binnenhof opgewonden het monistische virus probeert te verdrijven en snakt naar een meer dualistische politieke cultuur, lijken de dagen van het bezoedelde coalitieoverleg geteld."
"Ook oppositiepartijen doken regelmatig op in de schemerige wereld van het tussenoverleg om deals te sluiten met ministers. Over stikstof, het Nationaal Groeifonds, de woningmarkt. 'Afkaarten van het debat' heette het in Haags jargon, waardoor het debat zelf niet meer was dan een schijnvertoning."  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur Bas Knoop, Financieele Dagblad  8 mei 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Een heikel experiment met de democratie: een regering die regeert, een Kamer die controleert"
"Voor de tweede keer in dezelfde maand vergaderde de Tweede Kamer deze week tot diep in de nacht."
(ditmaal over de uitgelekte en openbaar gemaakte notulen van de ministerraad die veel reuring gaven -MV)

"Het marionettentheater waartoe de Tweede Kamer leek te zijn afgegleden, is voorbij. Pieter Omtzigt knipte de draadjes door."   

Bij FD.de week - Den Haag, auteur Ulko Jonker, Financieele Dagblad  1 mei 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Wie had er iets te winnen bij nieuwe onthullingen in toeslagenaffaire?"

"Daarmee lijkt het formatieproces opnieuw te zijn vastgelopen voordat het goed en wel is begonnen. Als de aanvliegroute Tjeenk Willink in eerste instantie was bedoeld als afleidingsmanoeuvre om de gemoederen te sussen, (...) dan is dit faliekant mislukt. Alle aandacht gaat nu weer uit naar de toeslagenbeerput en wie wat zou hebben gezegd in de ministerraad."  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  24 april 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Postbus 51-bordjes kunnen groeiende verwarring over coronabeleid niet verhullen"

"De nieuwe routekaart (stappenplan -MV) staat inderdaad vol datums, maar harde criteria op basis waarvan het kabinet de lockdown op die momenten wil versoepelen, ontbreken."

"Complexe, gevoelige discussies over versoepelingen en vaccineren, die gepaard gaan met grote belangentegenstellingen, verplaatsen zich van de bedaarde vergaderzaal naar de op ophef drijvende talkshowtafel."  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  17 april 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Een reset van de democratie vergt ook een betere Tweede Kamer"

"Met een verse volksvertegenwoordiging en de verkiezing van D66'er Vera Bergkamp als opvolger van PvdA Khadija Arib bruist het weer van goede voornemens om het anders te gaan doen."

"Maar alleen de Kamer zélf kan zich uit het zuigende moeras trekken. Vera Bergkamp wacht een zware taak als dompteuse. "  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Ulko Jonker, Financieele Dagblad  10 april 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Wat de miskleun van Ollongren vertelt over de knellende Haagse bestuurscultuur"

" 'Positie Omtzigt, functie elders.' Vier woorden op de uitgelekte aantekeningen van ex-verkenner Ollongren stortten de formatie van een nieuw kabinet, nog voor zij goed en wel was begonnen, in totale chaos."

"Omtzigts positie is precair binnen het CDA. Zijn ongepolijste en eigengereide optreden botst regelmatig met de meer gouvernementeel ingestelde partijtop van het CDA."  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  27 maart 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Partijpolitiek gekonkel of landsbelang? D66 heeft de sleutel weer in handen"

"Broei in het CDA is een risico voor coalitievorming, maar ook een kans voor D66 om een progressief-liberale coalitie in de steigers te zetten: het schrikbeeld voor de VVD en Mark Rutte."  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Ulko Jonker, Financieele Dagblad  20 maart 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Tussen tweepartijenstrijd en overvol stembiljet valt nog een wereld te winnen"

"De gestage opmars van de identiteitspolitiek plus het groeiend ongenoegen over de coronamaatregelen heeft een hausse aan single issue-partijen ontketend. Voor iedere mening een aparte partij, lijkt het wel."  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  13 maart 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"De echte tegenstand voor Rutte komt pas na de verkiezingen"

"Vooraf was verwacht dat Rutte de grootste tegenstand kon verwachten van CDA-leider Hoekstra."
"Het toont de spagaat van Hoekstra, stelt de CDA-ingewijde. 'Rutte hard aanvallen is ook ongeloofwaardig. Als minister van Financiën was hij medeverantwoordelijk voor het gevoerde beleid." 

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  6 maart 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
" 'Ceci n'est pas une pipe', of: de schijnzekerheid van de Haagse modellen"

"Kabinet en Kamer varen bijna blind op de modellen van het RIVM"
"En politieke partijenlaten laten zich vrijwillig in de dwangbuizen van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving snoeren, die maandag de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's presenteren."
(afgebeeld: Jaap van Dissel (RIVM), Pieter Hasekamp (CPB) en Hans Mommaas (PBL) )

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Ulko Jonker, Financieele Dagblad  27 februari 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Crisispremier Rutte krijgt zijn coronaboodschap steeds moeilijker bij de kiezer"

"Ook de mainstream begint zich af te vragen of, nu de coronacrisis het tweede jaar in gaat, de beperkingen nog in verhouding staan tot het doel."
"Die proportionaliteit maakt het kabinet onvoldoende inzichtelijk, vond parlementair geweten Kees van der Staaij (SGP)."
"De kiezer is coronamoe en richt zich op andere onderwerpen."     "Maar de avondklok is gered"

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  20 februari 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Als de Haagse politiek vergeet dat de verkiezingen over méér dan alleen corona gaan"

"Voor veel partijen blijkt de verleiding groot om de verkiezingen te framen als een volksraadpleging over tien jaar Rutte."

"Campagnevoeren? Daar heeft Rutte het naar eigen zeggen te druk voor. De kiezer verwacht dat de coronacrisis wordt bestreden, niet dat de premier deelneemt aan debatjes of zijn avonden vult met mediaoptredens."  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  13 februari 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Stoïcijnse optimist Hugo de Jonge kan gewoon niet meer stuk"

"'Elke minuut van je leven die je opmaakt aan wrok of bitterheid is verspilde tijd. Anders word je cynisch. En daaruit is nog nooit iets moois ontstaan', zei hij in een kerstinterview met het AD."

"In de hitte van de strijd tegen het virus en de overhaast om te testen werd de toegang tot systemen van de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD's) met gevoelige persoonsgegevens te ruimhartig opengesteld."  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Ulko Jonker, Financieele Dagblad  6 februari 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Avondklokrellen, datalekken en vaccinatieleed: Rutte trotseert ze allemaal'"

"Tot nu toe doet het demissionaire kabinet het nog altijd goed in de peilingen, premier Rutte en zijn VVD voorop."
"Op de inzet van het leger rust 'geen taboe', het was gewoon niet nodig, zei hij [Rutte tegen Wilders, die daarom vroeg -MV-]. Om vervolgens sereen toe te kijken hoe de partijen vooral onderling bakkeleiden."  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  30 januari 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Hoe het CDA blijft worstelen met stemmenkanon 'heilige Sint Pieter'"

"CDA'er Pieter Omtzigt baarde opzien met een fel betoog over een meedogenloze overheid, die in een doorgeschoten fraudejacht het leven van duizenden ouders ruïneerde."
"[...] Omtzigt zette zich geëmotioneerd af tegen het gebrek aan tegenmacht bij Kamer en media ('Haagse kliek'), vergeleek Nederland met Malta, een eiland waar corruptie welig tiert, en betitelde en passant Nederland als 'bananenmonarchie'."
"Maar deze argwanende houding staat op gespannen voet met het wezen van machtspartij CDA."

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  23 januari 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Kabinet had geen schijn van kans tegenover bars en bits Kamertribunaal"
"De feiten over de essentie van het drama waren bekend, de inkleuring met de verhoren was verhelderend, maar het was vooral de snoeiharde en tendentieuze toon van het rapport [van de commissie Van Dam] en de uithalen naar rechters, bewindslieden en uitvoerders die een hele eigen kleur en dimensie toevoegden."  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Ulko Jonker, Financieele Dagblad  16 januari 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Politieke partijen maken sociaaleconomisch een ruk naar links"
"Het FD ontleedt in aanloop naar de stembusgang van 17 maart de concept-programma's van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SP en PvdA."

Bij POLITIEK, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad 4 januari 2021

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Kabinet met kater de kerst in door gesteggel over vaccinatieschema"
"Kritiek te over, en toch krijgt de linkse oppositie weinig vat op de premier."
"(...) de miljardenpakketten aan coronanoodsteun die Rutte III in recordtempo heeft opgetuigd om bedrijven door de crisis heen te loodsen, kunnen gemakkelijk de internationale vergelijkingstoets doorstaan."

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  19 december 2020

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Ruttes VVD kapittelt Hongarije en Polen, maar morrelt zelf ook aan de rechtsstaat"
"Het Urgenda-vonnis heeft sommige VVD'ers ervan overtuigd dat er kennelijk een machtsgreep gaande is door rechters."
"Om herhaling te voorkomen wil de VVD de mogelijkheden beperken voor organisaties zoals Urgenda om te procederen 'uit naam van het algemeen belang om zo een politieke uitspraak te forceren'."

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  12 december 2020

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Haagse pakjesavond: lekkers voor alle helden, maar het chagrijn overheerst"
"Nu bijna iedereen in Nederland zo zoet is geweest, strooit Wopke Hoekstra lustig met lekkers. Maar liefst 1,2 miljoen helden in de zorg kunnen een bonus bijschrijven van 1000 euro netto."
(Wiebes, die slimme plannetjes bedacht om de economie draaiende te houden werd teruggefloten en De Jonge staat nu te boek als iemand die overbelooft en onderpresteert en de tweede golf over ons afriep)

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Ulko JOnker, Financieele Dagblad  5 december 2020

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Recalcitrante jongerenorganisaties rekenen af met regeringsambities van Forum en SP"
"De radicalere koers van de SP-jongeren staat haaks op de partijambitie om mee te regeren"
"Net als Forum voor Democratie is de SP door haar jongerenafdeling in verlegenheid gebracht, en net als bij Forum zou dat wel eens verstrekkende gevolgen kunnen hebben."  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  28 november 2020

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"#teamkaag symboliseert de veramerikanisering van de Nederlandse politiek"
"Onder de hashtag #teamkaag zijn aanhangers van D66-leider Sigrid Kaag begonnen met 'het bouwen van een beweging' die van de voormalig topdiplomaat en huidig minister voor Buitenlandse Handel 'de volgende minister-president van Nederland gaat maken'."
"Team Kaag is grassroots, een term overgewaaid uit de Verenigde Staten die staat voor een politieke beweging van onderop, opgezet door burgers. "  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  21 november 2020

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"De Kamer onderzoekt de toeslagenaffaire, maar wie onderzoekt de rol van de Kamer?"
"Toen Bulgaren en andere Oost-Europeanen aantoonden hoe kwetsbaar het (toeslagen)stelsel was, werd niet de oorzaak bestreden maar het symptoom, met een harde fraudejacht."
"Pieter Omtzigt breidt zijn kruistocht tegen de Belastingdienst inmiddels uit naar de hele overheid"
(Naast Pieter Omtzigt (CDA) strijdt ook Renske Leijten (SP) voor rechtsherstel gedupeerden kinderopvangtoeslag-affaire)

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Ulko Jonker, Financieele Dagblad  14 november 2020

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Noodsteun test vindingrijkheid minister en veerkracht uitvoeringsinstanties"
"Pensioenpuzzelaar Koolmees heeft een voorliefde voor taaie problematiek, maar bestempelde de meeste Kamerwensen als te ingewikkeld "
"Zo gaat het volgens Wiebes in veel gevallen niet om computer says no maar computer can't do."
"Zo willen Kamerleden de 'domme' generieke regelingen waar ministers Koolmees (SZ) en Wiebes (EZ) in allerijl dit voorjaar mee kwamen, alsnog omvormen tot slimme maatwerkoplossingen."

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  7 november 2020

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"De politicus als publiek bezit ondermijnt de parlementaire democratie"
"Kamervoorzitter Khadija Arib deed eind augustus aangifte tegen de bedreigers van CDA'er Pieter Omtzigt, die na een coronademonstratie in de Haagse binnenstad werd belaagd door betogers"
"In bepaalde kringen is er een groeiend verzet tegen de elite. Deze mensen kijken niet naar wat zij voor een samenleving willen, maar vooral wat zij niet willen en zoeken daar vervolgens vijanden bij."
(Rob Jetten kreeg een voedselfruitmand van Farmers Defence Force aangeboden aan zijn voordeur en voelde zich unheimisch. Hij deed aangifte - MV)

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas KNoop, Financieele Dagblad  31 oktober 2020

© Mirjam Vissers Artwork

 
"Coronabestrijding leidt tot grote economische problemen – met ‘Green Deal’ (met Frans Timmermans als pleitbezorger - MV) daar nog bij is het einde van onze welvaart in zicht"
Voor Climategate
mei 2020

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Koning als symbool van nationale balorigheid niet onschendbaar"
"De herfstvakantie van de Oranjes kan geen moment van onachtzaamheid zijn geweest"
(Dat de koning en koningin midden in de 'grootste crisis sinds WO2' het vliegtuig naar Griekenland namen is nog steeds een onbegrijpelijke inschattingsfout van hen en van al hun adviseurs -MV-)

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Ulko Jonker, Financieele Dagblad  24 oktober 2020

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Dubbele boodschappen ondermijnen de corona-aanpak van het kabinet"
"Gewone burgers zijn (nu) een stuk minder geneigd aanwijzingen van hun overheid op te volgen"
(Oppositie heeft veel kritiek op aanpak coronabeleid, maar heeft zelf ook boter op het hoofd: beste stuurlui staan aan wal. -MV-)

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  17 oktober 2020

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"'Driest en drastisch' gaat het kabinet ook de tweede coronagolf te lijf"
"Deze week ontstond er ophef over kerkdiensten in het diepgelovige Staphorst. Drie keer zeshonderd gelovigen (...) Hoe is dat uit te leggen aan restauranthouders (...) die maximaal 30 mensen mogen ontvangen?"
"Kees van der Staaij: 'Na de eerste coronagolf spraken we af: zo driest en drastisch moet het niet meer. Waar is dan dat maatwerk?' "

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  10 oktober 2020

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Kamer en kabinet op zoek naar de nieuwe coronafluisteraars"
"Deze week werden, daags na Van Dissel, twee leden van het alternatieve 'Red Team' gehoord door de Kamer: geen van beiden deskundig in infectieziektebestrijding maar wel zeer behendig in communicatie via sociale media en talkshows."
(en zo was er ineens het 'dringend advies' over het dragen van mondkapjes dat 'onmiddellijk ingaat' MV)

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Ulko Jonker, Financieele Dagblad  3 oktober 2020

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Kamer schuift Hugo de Jonge te gemakkelijk schuld voor coronamoeheid in de schoenen"
De eenheid binnen de coalitie wijkt steeds meer voor partijpolitieke profilering [verkiezingen naderen - MV]. De Jonge is daarbij onvermijdelijk de kop-van-jut.

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  26 september 2020

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Na tien jaar Rutte is Geert Wilders nog altijd een exploitant van onvrede"
(Tijdens de Algemene Politieke beschouwingen was Wilders ruim 2 uur aan het woord wat mede kwam door de vele interrupties -MV-)

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  19 september 2020

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Gebutst gezag van Grapperhaus lijkt teflonpremier niet te deren"
'De CDA-minister werd gesnapt op zijn huwelijksfeest door een roddelfotograaf met telelens, die vastlegde hoe Grapperhaus zijn eigen coronamaatregelen negeerde.'
'Premier Rutte intervenieert waar nodig, maar zijn ministersploeg moet vooral de eigen boontjes doppen' 

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  5 september 2020

© Mirjam Vissers Artwork 

 
 

Kweekvlees

voor "Spraakmakers" (2014) - Raul Lansink en Farid Tabarki
een mooi initiatief om jaarlijks een trendwoordenboek samen te stellen dat helaas nooit van de grond kwam

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

voor "Spraakmakers" (2014) - Raul Lansink en Farid Tabarki
een mooi initiatief om jaarlijks een trendwoordenboek samen te stellen dat helaas nooit van de grond kwam

© Mirjam Vissers Artwork 

 

Cover-illustratie voor de methode "Startrekenen 3F" van uitgeverij Deviant.
Klik in de illustratie voor meer beeld uit deze methode

 

 

2 van 18 dagstrips "MAM" voor dagblad Trouw, juli-augustus 2016


 © Mirjam Vissers Artwork

 © Mirjam Vissers Artwork

 

 

 


Voor educatieve uitgeverij Deviant: hoofdstukcover "Spelling" voor de taalmethode VIA.
Klik hier voor een overzicht van alle schutbladen voor VIA

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

back to top