"3 van Beetsterzwaag herschrijven het regeerakkoord"
Financieele Dagblad 7 maart 2009

Mirjam Vissers Artwork