"De directeur van het Planbureau moet er altijd voor waken dat zijn adviezen niet te politiek gekleurd zijn.
Dat is lastig voor het politieke dier (en PvdA-lid) Coen Teulings."

auteur Jule Hinrichs/Financieele Dagblad 21 maart 2009

Mirjam Vissers Artwork