"Rutte laveert tussen lastige oppositie, kwade VVDers, PvdA-gemor n een akkoordenbrij"
-analyse Den Haag, auteur Ria Cats/Financieele Dagblad 21 september 2013-

Mirjam Vissers Artwork