"Jan soldaat is stiefkind van Haagse politiek."
"
De verdediging van het vaderland, de eerste grondwettelijke kerntaak van de strijdkrachten, is niet langer gewaarborgd. (Aldus minister van Defensie Jeanine Hennis in haar jaarverslag)"

- uit analyse Den Haag, auteur Alexander Weissink / Financieele Dagblad 21 mei 2016

Mirjam Vissers Artwork