"Centraal Planbureau legt de breuklijn bloot tussen ambachtelijke politiek en misleiding"
(CPB-directeur Laura van Geest liet 11 partijprogramma's doorrekenen)

-bij analyse Den Haag, auteur Ulko Junker / Financieele Dagblad  18 februari 2017

Mirjam Vissers Artwork