"Verontwaardiging zit commissievoorzitter Van Vliet in de weg bij waarheidsvinding"
(enquetecommissie Woningcorporaties)
- bij analyse Den Haag, auteur Laurens Berentsen/Financieele Dagblad 14 juni 2014 -

Mirjam Vissers Artwork