"Kabinet probeerde met akkoorden rust te kopen, maar de overlegpartners kregen juist alleen maar meer noten op hun zang"
(kamerreces is begonnen)

-analyse Den Haag, auteur Ria Cats/Financieele Dagblad 13 juli 2013-

Mirjam Vissers Artwork