"Na bijnadoodervaring zijn de christendemocraten weer voor alle nette mensen in de markt."
Sybrand Buma hoopt op 15 maart voor een verrassing te zorgen met zijn "politiek van het fatsoen".

-bij analyse Den Haag, auteur Alexander Weissink / Financieele Dagblad  11 februari 2017

Mirjam Vissers Artwork