"Dekker strijdt voor meer excellentie in het onderwijs, maar stuit op het maaiveld"
(
Vergeleken met het buitenland presteren Nederlandse slimmeriken onder de maat, omdat ze zich zitten te vervelen. Naar eigen zeggen herkent wielerliefhebber Dekker dit maaiveld nog van zijn eigen schooltijd. )

- analyse Den Haag, auteur Ria Cats/ Financieele Dagblad 10 oktober 2015

Mirjam Vissers Artwork