"Poogt Samsom (geen boringen naar schaliegas) zieltogende PvdA weer wat groene kleur op de wangen te toveren?"
- analyse Den Haag, auteur Laurens Berentsen/Financieele Dagblad 6 december 2014 -

Mirjam Vissers Artwork