"Baantjesstapelaar met politieke antenne? Hans Alders, voor al uw netelige kwesties"
(
Gek genoeg werd zijn tomeloze inzet hem in de publieke opinie niet altijd in dank afgenomen )

- analyse Den Haag, auteur Alexander Weissink/ Financieele Dagblad 3 oktober 2015

Mirjam Vissers Artwork