"Diederik Samsom verandert sneller dan zijn eigen verkiezingsprogramma"

-analyse Den Haag, auteur Klaas Broekhuizen/Financieele Dagblad 1 september 2012-

Mirjam Vissers Artwork