"Minister medische zorg Bruno Bruins werkt zich opnieuw in de nesten met failliete ziekenhuizen"
"Uit het stuk (memo Waarborgfonds voor de zorgsector) blijkt dat de situatie bij de ziekenhuizen eind augustus al als "kritiek" werd ervaren"

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  10 november 2018

Mirjam Vissers Artwork