"Hoe knuffelende politici de boeren een rad voor ogen draaiden"
"De D66’er Tjeerd de Groot is de boeman voor veel agrariërs sinds hij in het AD op ondiplomatieke wijze pleitte voor een halvering van het aantal kippen en varkens. De woede is extra groot omdat De Groot voor zijn politieke carrière directeur was van de Nederlandse Zuivel Organisatie. In die rol pleitte hij voor méér melkproductie."

(Tjeerd de Groot promoot de "kringlooplandbouw" ook wel circulaire landbouw genoemd. Dit zou duurzame landbouw zijn waarbij de kringloop van stoffen gesloten is. Hier kleven echter ook nadelen en gevaren aan en de methode kan zeker niet in korte tijd worden doorgevoerd. Bovendien botst het met de regelgeving van de EU op het gebied van meststoffen uitstrooien over land. Om over de nadelen voor de boeren maar te zwijgen: de zoveelste aanpassing in beleid die gepaard gaat met nieuwe investeringen. Daarom zijn er nu miljoenen gereserveerd om boeren uit te kopen. Dat boeren schoon genoeg van al dit Haagse getheoretiseer hebben is niet verwonderlijk. -MV)
(Het probleem met het stikstofprobleem is vooral dat er geen probleem is. Stikstof is niet schadelijk. Alleen stikstofverbindingen hebben nadelen, en dan vooral voor de "natuur". Natura 2000 (EUafspraak) houdt in dat we met zo'n 70 lapjes natuurpark zitten waar zgn. inheemse planten en dieren leven op arme grond. Ammoniak (een stikstofverbinding met waterstof ofwel vooral pies en poep van beesten) verrijkt de bodem waardoor ordinaire planten de inheemsen verdringen. En dat mag niet. Daarom liggen nu alle bouwprojecten stil. -MV)
(Het staat buiten kijf dat de intensieve landbouw uit zijn krachten gegroeid is. Maar de laatste jaren zijn er tal van initiatieven van de grond gekomen die een (dier)vriendelijk alternatief bieden. Boeren zijn niet gek! -MV)

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  5 oktober 2019

© Mirjam Vissers Artwork