"Groots en meeslepend wordt het niet meer in Den Haag"
"Nederland kan geen kant meer op, zo leert de discussie over de verplaatsing van Schiphol"

(Afgebeeld zijn Raymond Knops -vervanger van Ollongren BiZa- en Cora van Nieuwenhuizen - minister van infrastructuur en waterstaat-)

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Ulko Jonker, Financieele Dagblad  12 oktober 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Hoe knuffelende politici de boeren een rad voor ogen draaiden"
"De D66’er Tjeerd de Groot is de boeman voor veel agrariërs sinds hij in het AD op ondiplomatieke wijze pleitte voor een halvering van het aantal kippen en varkens. De woede is extra groot omdat De Groot voor zijn politieke carrière directeur was van de Nederlandse Zuivel Organisatie. In die rol pleitte hij voor méér melkproductie."

(Tjeerd de Groot promoot de "kringlooplandbouw" ook wel circulaire landbouw genoemd. Dit zou duurzame landbouw zijn waarbij de kringloop van stoffen gesloten is. Hier kleven echter ook nadelen en gevaren aan en de methode kan zeker niet in korte tijd worden doorgevoerd. Bovendien botst het met de regelgeving van de EU op het gebied van meststoffen uitstrooien over land. Om over de nadelen voor de boeren maar te zwijgen: de zoveelste aanpassing in beleid die gepaard gaat met nieuwe investeringen. Daarom zijn er nu miljoenen gereserveerd om boeren uit te kopen. Dat boeren schoon genoeg van al dit Haagse getheoretiseer hebben is niet verwonderlijk. -MV)
(Het probleem met het stikstofprobleem is vooral dat er geen probleem is. Stikstof is niet schadelijk. Alleen stikstofverbindingen hebben nadelen, en dan vooral voor de "natuur". Natura 2000 (EUafspraak) houdt in dat we met zo'n 70 lapjes natuurpark zitten waar zgn. inheemse planten en dieren leven op arme grond. Ammoniak (een stikstofverbinding met waterstof ofwel vooral pies en poep van beesten) verrijkt de bodem waardoor ordinaire planten de inheemsen verdringen. En dat mag niet. Daarom liggen nu alle bouwprojecten stil. -MV)
(Het staat buiten kijf dat de intensieve landbouw uit zijn krachten gegroeid is. Maar de laatste jaren zijn er tal van initiatieven van de grond gekomen die een (dier)vriendelijk alternatief bieden. Boeren zijn niet gek! -MV)

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  5 oktober 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Politieke missie Wybren van Haga heeft weinig kans buiten de VVD"
"De ex-commando en vastgoedbaas is uit de regeringsfractie gezet omdat hij de verleiding niet heeft kunnen weerstaan zich toch persoonlijk te bemoeien met zijn huurdersimperium."
Levert het "76ste kamerlid" zijn cruciale Tweede Kamerzetel in of houdt hij die zelf?

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  28 september 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Haags harmonieorkest van overvloed en overmoed overstemt boze buitenwereld"
"‘Jaknikkers van coalitie en oppositie die bij de premier op schoot willen’, zo omschreef Geert Wilders ze."
Het was de week van de algemene politieke beschouwingen na Prinsjesdag én de moord op advocaat Wiersum.

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Ulko Jonker, Financieele Dagblad  21 september 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"De rechter heeft politiek en bedrijfsleven duidelijk gemaakt dat er wel degelijk harde grenzen bestaan aan groei. Het stikstofvonnis dwingt het kabinet daarom tot een fundamenteel debat over de inrichting van het land. "
"Of zoals minister Schouten het deze week tijdens een Kamerdebat verwoordde: 'We willen alles in dit land, maar dat kan niet meer.'"

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  14 september 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Actievoerende wetenschappers rekenen af met D66 als onderwijspartij"
"Fractieleider Rob Jetten grapte dat de universiteitsbestuurders als Dagobert Duck op hun miljoenen bleven zitten. Maandag (opening nieuw academisch jaar) sloegen de universiteiten terug. Jetten is een ‘snotaap’ en Van Engelshoven moet opstappen, was trending op Twitter."

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  7 september 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Rutte heeft nog €6 miljard op zak voor een ticket voor zijn vierde kabinet"
"Rutte is bezig zich te herpakken sinds hij bij de Statenverkiezingen 'in de achterlichten van Thierry Baudet staarde'.
Het zou hem wat waard moeten zijn de lastenverhogingen uit zijn tweede kabinet versneld terug te draaien."

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Ulko Jonker, Financieele Dagblad  6 juli 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Ollongren (vice premier en D66 minister BiZa) vult speerpunten van Remkes aan met eigen voorstellen"
Maar liefst 83 voorstellen deed de Staatscommissie (o.l.v. Johan Remkes in december 2018) voor vernieuwing van het politiek bestel en bescherming van de rechtsstaat. Gemakshalve distilleerde zij daar een top zeven uit. Minder dan de helft van die topprioriteiten neemt het kabinet zonder meer over. En komt zelf met een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd; iets wat de commissie afraadde.

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  29 juni 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Vorige week zaterdag besteeg premier en VVD-leider Mark Rutte (met opgerolde mouwen en op gympen) het podium op het VVD congres in Aalsmeer."
Rutte haalde fel uit naar de grote bedrijven. "De winsten klotsen daar tegen de plinten" brieste hij. En hij dreigde de multinationals: verhoog de lonen van de werknemers, anders gaat de beloofde lastenverlichting niet door."
Kritiek van economen, bestuurders en politici op zijn verhaal: koopkracht stijgt maar mondjesmaat en dat is vooral een gevolg van de gestegen lastendruk in de afgelopen jaren. Beleid van de kabinetten Rutte.

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoops, Financieele Dagblad  22 juni 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Baudet trekt SGP uit zelfgekozen ballingschap"
"Waar de een gruwt van zijn radicale standpunten, ziet de ander in hem juist een nieuwe politieke bondgenoot. De opkomst van Thierry Baudets Forum voor Democratie leidt tot animositeit in de relatie tussen ChristenUnie en SGP. Betekent dit het einde van een jarenlange vriendschap?"
 

Bij "Vooruitzicht" Politiek, auteur  Bas Knoops, Financieele Dagblad  17 juni 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Menno Snel (D66 staatssecretaris financiën) bleef zelf ook lang steken in de tunnelvisie waar de fiscus aan leed"
"In 2014 werden de kinderopvangtoeslagen stopgezet van 235 ouders en begon een lijdensweg voor veel van in totaal 302 ouders die tussen 2012 en 2014 via het Eindhovense gastouderbureau Dadim hun kinderen lieten opvangen."
"Volgens zijn elf pagina's tellende 'oplossingsbrief' wil Snel meer oog voor de 'menselijke maat' in het handelen van de Belastingdienst."

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Ulko Jonker, Financieele Dagblad  15 juni 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
 
"Na inzet miljardenjoker heeft Koolmees alle vertrouwen in afloop pensioendeal"
"Komt er witte rook (wat overigens wel voorzichtig wordt verwacht, gezien de miljarden die het kabinet heeft uitgetrokken) dan nog is succes niet verzekerd. Er zijn eerder pensioenakkoorden geweest die in de uitwerkingsfase alsnog strandden." 

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  8 juni 2019

© Mirjam Vissers Artwork


 

 
"Debacle bij GroenLinks raakt aan taai Haags tekort aan politieke individualiteit"
"De bedenkelijke wijze waarop Tweede Kamerlid Zihni Özdil met pek en veren uit de fractie werd gegooid, toont aan dat ook GroenLinks-leider Jesse klaver een openlijke discussie over de partijkoers liever mijdt"
"In de Grondwet is opgenomen dat Tweede Kamerleden 'zonder last stemmen'. In praktijk zijn zij echter in toenemende mate gebonden aan strikte fractiediscipline."
 

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  1 juni 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
" Timmermans vergroot kans Juncker op te volgen na overwinning op "populisten"."
"De EUleiders praten dinsdagavond over Junckers opvolging. Dan kunnen ze het meteen hebben over de opmars van de populisten in het EP dankzij kiezers uit (vooral) Polen, Hongarije, Italië en Frankrijk."
 

Bij FD.de week - Brussel, auteur  Ria Cats, Financieele Dagblad  25 mei 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
" 'Bizarre' Baudet dwingt staatsman Rutte in straatvechtersrol"
"De premier daagt de leider van Forum voor Democratie uit tot een een-op-een debat, omdat het aanzien van Nederland - en daarmee zijn invloed - binnen Europa op het spel staat."
"Door de verkiezingsstrijd te vernauwen tot FvD versus VVD,plaatsen de liberalen zichzelf onbedoeld in de linkse hoek."

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  18 mei 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Hoe het politieke midden amechtig blijft zoeken naar nieuw ideologisch elan"
"Het "herbronnen" blijft hangen op problemen signaleren; een echt nieuw en inspirerend verhaal ontbreekt"  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  4 mei 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
 
"Dijsselbloem wordt als grootinquisiteur de meest gevreesde man in Den Haag"
"De camouflage van een apolitieke, technisch gedreven en onafhankelijke instelling kan niet verhullen dat de OVV (Onderzoeksraad Voor de Veiligheid) een belangrijke politieke factor is geworden. In menig onderzoek leidt het forensisch spoor onafwendbaar naar de politiek verantwoordelijken."  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Ulko Jonker, Financieele Dagblad  20 april 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 


"Kersverse vicepresident (Thom de Graaf) moet Raad van State nieuw tijdperk inloodsen"
"Wetgever verwordt tot "stempelmachine" voor deelbelangen. Een reëel gevaar, omdat er veelal gedetailleerde afspraken met maatschappelijke organisaties worden gemaakt, die vervolgens een-op-een vertaald worden in wetgeving." "  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  13 april 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Woest was Jesse Klaver, toen het FD deze week berichtte dat bedrijven waarschijnlijk geen "platte" heffing hoeven te betalen per ton uitgestoten CO2."
"Klaver jaagt de polarisatie in het klimaatdebat verder aan, waarin zwart-wit denken domineert "  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  6 april 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Kan Rutte III zich nog herpakken? It’s de koopkracht, stupid"
"Tegenover een burger die onzeker is over zijn portemonnee, staat een overheid die haar zakken vult "
"In 2017 hield minister van Financiën Wopke Hoekstra €9 mrd over, vorig jaar €11,4 mrd, zo maakte het CBS maandag bekend."  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Ulko Jonker, Financieele Dagblad  30 maart 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"De rode Ferrari van Lilian Marijnissen staat vooralsnog in zijn achteruit"
"Ronduit pijnlijk is de schrobbering in Groningen, waar de SP de grootste partij was, maar woensdag als vijfde binnen strompelde (bij de Staten verkiezingen) "
"Ludiek bedoelde YouTube filmpjes, zoals 'Formule L' met Marijnissen achter het stuur van een rode Ferrari leidden slechts tot opgetrokken wenkbrauwen."
(SP zette ook ditmaal vooral de kaarten op de Zorg, terwijl deze verkiezingen vooral om klimaatbeleid en immigratie draaiden)

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  23 maart 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

Voorpagina FD verkiezingen provinciale staten Financieele Dagblad  21 maart 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 
 
"Hoe Rutte III steeds verder naar links opschuift"
"Ommezwaai klimaatbeleid (CO2-heffing voor bedrijven) was niet de eerste zwiep naar links van het centrumrechtse kabinet: afschaffing van de dividendbelasting die niet doorging, het geschrapte loonplan voor arbeidsgehandicapten en het moeizame compromis over het kinderpardon."

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  16 maart 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

 
"Ambitieuze Wopke Hoekstra maakt vlieguren voor het Torentje"
"De race is nog niet gelopen. Met de andere (CDA) kroonprins, vice premier Hugo de Jonge staat tegenover de vormelijke, rationele en rolvaste Hoekstra een flamboyante en knuffelbare beroepspoliticus die óók een belangrijk deel van de CDA achterban en de kiezer aanspreekt."

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Ulko Jonker, Financieele Dagblad  9 maart 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Klimaat is hot, in tegenstelling tot het technocratische imago van het waterschap"
(Ondergeschoven kindje bij de komende verkiezingen zijn de waterschapsverkiezingen. Deze oudste bestuurslaag doet immers zonder enige ophef al 700 jaar waar het voor staat; voeten droog houden, schoon drinkwater. Maar in het kielzog van de klimaatverkiezingen die deze Provinciale Statenverkiezingen moeten worden, valt er wel degelijk wat te kiezen. Bodemdaling en waterpeil zijn heftige onderwerpen geworden omdat er tegengestelde belangen zijn, zoals boeren tov natuurbeschermers. Dat zie je ook uit de initiatiefnota’s van ‘klimaatdrammer’ Jetten over veenbodemdaling en klimaatadaptatie. Maar grote milieupartijen GL en D66 doen niets eens direct mee, maar via de satellietpartij WaterNatuurlijk.)

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  2 maart 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Coalitie is een meester in het wegtrekken van draagvlak onder eigen beleid"
"Handenwrijvend keken Geert Wilders en Thierry Baudet deze week naar de consternatie in de coalitie over de energiekosten. Zij zagen hun gelijk bevestigd dat de "klimaatwaanzin" van het kabinet de burger "alleen maar op kosten jaagt"."
(en dat met de PS verkiezingen op 20 maart in het vooruitzicht)

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas KNoop, Financieele Dagblad  23 februari 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Brussel moet zijn tanden laten zien, vindt Rutte. Maar liever de melktanden, dan de slagtanden."
"De EU liet inderdaad haar tanden zien: het doek valt voor de Nederlandse pulsvissers"

Bij FD.de week - Brussel, auteur  Ria Cats, Financieele Dagblad  16 februari 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"VVD benut botsing (minister) Bruins met big farma om imago op te poetsen"
"Statenverkiezingen  zijn in aantocht, en de regeringspartij kan wel een oppepper gebruiken"
"Wat de farmabedrijven vooral steekt is zijn publieke steun voor de zgn. magistrale bereiding waarbij apothekers geneesmiddelen namaken. Zo'n apothekersbereiding, die veel goedkoper is, moet ook kunnen als een medicijn onnodig duur in de markt wordt gezet, vindt Bruno Bruins"  

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  9 februari 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"De roast of Klaas Dijkhoff gaat dinsdag alsnog plaatsvinden"
"De voltallige oppositie weigerde te debatteren over het ontwerp-Klimaatakkoord zolang de fractievoorzitters van de 4 regeringspartijen niet kwamen opdagen"
"Kamerleden lijken soms te vergeten dat juist zij het laatste woord hebben over de vraag welke [klimaat]maatregelen worden uitgevoerd en waar de rekening komt te liggen. Dat vraagt om een breed politiek en maatschappelijk debat op basis van de feiten."

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  2 februari 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Nederland is beter voorbereid op de vestiging van de wolf dan op de brexit"
"Artikel X van de brexitwet stelt een minister in staat bij decreet (‘ministeriële regeling’) wet en parlement te omzeilen als de brexit ontspoort."

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Ulko Jonker, Financieele Dagblad  26 januari 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Duidelijk is dat het klimaat een grote spijtzwam blijft in de aanloop naar de Statenverkiezingen"
"Kiezers zijn erbij gebaat als claims en frames getoetst kunnen worden aan harde cijfers." Maar Planbureau voor de Leefomgeving is nog even bezig al die klimaatplannen door te rekenen.

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  19 januari 2019

© Mirjam Vissers Artwork

 

Kweekvlees

voor "Spraakmakers" (2014) - Raul Lansink en Farid Tabarki
een mooi initiatief om jaarlijks een trendwoordenboek samen te stellen dat helaas nooit van de grond kwam

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

voor "Spraakmakers" (2014) - Raul Lansink en Farid Tabarki
een mooi initiatief om jaarlijks een trendwoordenboek samen te stellen dat helaas nooit van de grond kwam

© Mirjam Vissers Artwork

 

"Volgens premier Mark Rutte, die Nederland ziet als een broos vaasje dat zomaar kapot kan vallen, 'hebben wij allemaal een "geel hesje aan'."
"Het ontbreekt steeds vaker aan de durf om met oplossingen te komen voor de grote vraagstukken." en  "En zo laden politici de verdenking op zich vooral te handelen om de electorale concurrentie wind uit de zeilen te nemen. Holle retoriek in plaats van echte zorgen"

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  22 december 2018

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 
"Bedroevende "silly walks" van May in het ongelooflijke circus dat brexit heet"
"Op nieuwe concessies (van de EUleiders) om het brexit-akkoord door het Britse parlement te loodsen hoefde Theresa May deze week niet te rekenen"

Bij FD.de week - Brussel, auteur  Jeroen Segenhout, Financieele Dagblad  15 december 2018

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Buma schaart zich achter Gele Hesjes in wedstrijdje met Baudet"
"De Gele Hesjes moeten aanschuiven bij de onderhandelingen over het klimaat, vindt de CDA-leider"

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  8 december 2018

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Verstoppertje spelen in klimaatdebat kan niet langer voor 'groenste kabinet ooit'..."
"Ingewijden voorspellen dat komend voorjaar een derde onderhandelingsronde nodig is aan de vijf zogeheten klimaattafels"
"Het lijkt erop dat de neteligste kwesties van die klimaattafels toch weer terugkomen bij het kabinet c.q. Eric Wiebes klimaatminster"

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  1 december 2018

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Brexit verdient nu een eredienst, maar is voer voor nieuwe conflicten"
"Het knuffelmoment is al besteld. Zondag om 11 uur voegt de Britse premier Theresa May zich bij haar EU-collega's in Brussel om stil te staan bij het heuglijke feit dat ze erin zijn geslaagd het Britse vertrek uit de EU ordelijk te regelen.
Maar Spanje maakt van Gibraltar een hoogoplopende kwestie en Frankrijk wil betere afspraken voor zijn visserijsector"

Bij FD.de week - Brussel, auteur  Jeroen Segenhout, Financieele Dagblad  24 november 2018

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Senaat verwordt van "chambre de réflection" tot arena voor Haagse deals"
"GroenLinks, SP en de PvdA willen de Senaat inzetten als hefboom: steun aan de regering in ruil voor invloed"

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Bas Knoop, Financieele Dagblad  17 november 2018

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
 
"Minister medische zorg Bruno Bruins werkt zich opnieuw in de nesten met failliete ziekenhuizen"
"Uit het stuk (memo Waarborgfonds voor de zorgsector) blijkt dat de situatie bij de ziekenhuizen eind augustus al als "kritiek" werd ervaren"

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Lien van der Leij, Financieele Dagblad  10 november 2018

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
 
 
"Overmoedige oppositie en ongeduldige coalitie stellen Marks magie op de proef"
"Mark Rutte liet zijn politieke tovenaarskunst deze week in de Eerste Kamer zien toen hij de eerste begroting van zijn derde kabinet superieur verdedigde"

Bij FD.de week - Den Haag, auteur  Ulko Jonker, Financieele Dagblad  3 november 2018

© Mirjam Vissers Artwork

 

"Juncker weet zich totaal geen raad met de irrationele taal van populisten zoals Salvini"
"Voor het eerst heeft de EU-Commissie een begroting van een EU-land (Italië) terug gestuurd met het verzoek het huiswerk binnen drie weken over te doen. Ze wees daarbij op de torenhoge Italiaanse staatsschuld van 2450 miljard euro."

Bij FD.de week - Brussel, auteur  Ria Cats, Financieele Dagblad  27 oktober 2018

© Mirjam Vissers Artwork

 

"Asscher wil niets meer met zijn oude vriend Rutte te maken hebben"
De PvdA steunde de motie van wantrouwen na het debat over het toch maar niet afschaffen van de Dividendbelasting

Bij analyse Den Haag, auteur  Bas Knoop Financieele Dagblad  20 oktober 2018

© Mirjam Vissers Artwork

 

 
"Jongeheer Jetten moet op zoek naar de killer in zichzelf"
"Zonder de bravoure van Wiegel, Pechtold of Klaver trad hij bedeesd en beduusd  in de schijnwerpers"

Bij analyse Den Haag, auteur  Ulko Jonker Financieele Dagblad  13 oktober 2018

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

Cover-illustratie voor de methode "Startrekenen 3F" van uitgeverij Deviant.
Klik in de illustratie voor meer beeld uit deze methode

 

 

2 van 18 dagstrips "MAM" voor dagblad Trouw, juli-augustus 2016


 © Mirjam Vissers Artwork

 © Mirjam Vissers Artwork

 

 

 


Voor educatieve uitgeverij Deviant: hoofdstukcover "Spelling" voor de taalmethode VIA.
Klik hier voor een overzicht van alle schutbladen voor VIA

© Mirjam Vissers Artwork

 

 

 

back to top